top of page
christin-hume-Hcfwew744z4-unsplash.jpg

Szkolenia

Psychoterapia

Psychoterapia jest miejscem, w którym w sposób bezpieczny możemy przypatrzeć się wyzwaniom, przed którymi stoi klient. Relacja terapeutyczna ma pomóc w usłyszeniu potrzeb, emocji czy wspomnień, które są trudne bądź zostały zepchnięte do nieświadomości i pamięci ciała. Ta relacja naprawia inne relacje: do samych siebie, innych i świata. Wówczas odczuwamy szczęście i radość życia. 

Service Name

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Psychologia

Psychologia jest nauką. Ma swój przedmiot, metodę i cel. Wiedza o funkcjonowaniu człowieka pozwala zrozumieć i wyjaśnić wiele spraw czy zachowań. Jej dokonania przekute na praktykę wpływają również na samorozwój i samopoznanie. 

Service Name

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Service Name

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Service Name

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

bottom of page