top of page

Oferta

Konsultacja

50 min. / 250 zł

Mediacja

50 min. / 500 zł

Sesja psychoterapeutyczna

50 min. / 250 zł

Badania audiologiczne

Pakiet badań: 
- audiometria (tonalna + mowy)
- próg UCL
- otoemisja (DPOAE, TEOAE)
- tympanometria
- odruchy strzemiączkowe 80 dB i 100 dB
- zapis posturograficzny

900 zł

Analiza
Stylu Przywiązania©

180 min. / 950 zł

2-dniowa
Indywidualna Terapia Integracji Wewnętrznej©

2 dni / 4900 zł

Konsultacje, sesje, mediacje oraz Analizę Twojego Stylu Przywiązania prowadzę również online

bottom of page